Meteoroloji Nedir ,Meteorolojik Olaylar Nedir?
Nakliye portalı
Haber
27 Haziran 2021 - Pazar 01:30
 
Meteoroloji Nedir ,Meteorolojik Olaylar Nedir?
Meteorloji nedir, meteorolojik olaylar nedir, meteorolojik olayların etkileri nedir, meteorolojik olayların sektörlere etkileri nelerdir, meteorolojik olayların lojistik üzerine etkisi nedir....
KÜTÜPHANE Haberi
Meteoroloji Nedir ,Meteorolojik Olaylar Nedir?

 

METEOROLOJİ NEDİR

METEOROLOJİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 

Yerküre, çeşitli özellikteki gazlar, su buharı ve tozlardan oluşan bir karışımla çevrilidir. Bu karışım gaz akışkan halinde olduğundan yatay veya düşey yönde hareket edebilir özelliktedir. Yerküreyi saran gaz karışımına "atmosfer" denir. Atmosfer, yerkürenin günlük ve mevsimlik olarak güneşe karşı farklı konumuna göre güneşten farklı şekillerde etkilenir. Bu farklı etkilenme, atmosferin, değişik yerlerinde zamana göre farklı özellikler kazanmasına yol açar. 

 

Atmosferin aynı anda, farklı yerlerde farklı özellikler kazanması, onun yatay veya düşey yönde hareket etmesine, bu da atmosferde bir takım olayların meydana gelmesine sebep olur ki, bunlara "hava olayları" veya "meteorolojik olaylar" denir. 

 

Genel anlamda meteoroloji, yerküreyi saran atmosferde meydana gelen hava olayları ile bu olayların meydana geliş  sebeplerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bir ilimdir. 

Meteoroloji kelimesi, Yunanca meteoros (havanın yükselmesi) ve meteoron (havadaki olaylar) sözcüklerinden türetilen Latince meteorum (hava olayları) kelimesiyle yine Latincede bilim anlamına gelen logie kelimesinin birleşmesinden (meteorologie) meydana gelmiştir. 

Meteorolojinin konusu olan belli başlı hava olayları; rüzgar, don, sis. yağışlar (yağmur, kar, dolu, çiğ kırağı vb.) ve oraj dır. Bunlara, yukarı da belirtildiği gibi, meteorolojik olaylar da denir. Atmosferdeki hava olayları, atmosferin özelliklerini yansıtan ve meteorolojik elemanlar veya iklim faktörleri olarak adlandırılan sıcaklık, basınç, nem gibi faktörlerin, atmosferin farklı yerlerinde farklı özellik göstermelerinden kaynaklanır.

 

Meteoroloji Biliminin Dalları

 

Atmosferdeki hava olaylar; yerine, zamanına meydana geliş şekli ve sebebine, özelliklerine, etkilerine göre çok çeşitlilik gösterir. Bunların herbirisi ayrı bir çalışma alanı, dolayısıyla bilim dalı oluşturur. Detaylı olarak ele alındığında meteorolojinin 15'den fazla dali vardır. Burada, bunlardan önemli olan beş tanesinden kisaca söz edilecektir. 

Dinamik meteoroloji : Atmosferde meydana gelen hava haraketlerini ve bu hareketlerin bağlı olduğu fizik kanunları inceleyen bilim dalıdırr. Hareket halindeki hava, sahip olduğu kuvvet ve isi bakımından önemlidir. Havadaki kuvvetler ve bunların dağılışı yönünden aerodinamiği, sıcaklık dağılımı yönünden de termodinamiği ilgilendirir. 

Aeroloji : Atmosferin üst katmanlarında meydana gelen have olaylarını inceleyen bir bilim dalıdır. Atmosfer düşey yönde incelenir. Bu amaçta yüksek atmosfer gözlemleri yapılır. Bu gözlemlerden hava tahminlerinde de yararlanılabilir. 

Klimatoloji: Hava olaylarının meydana getirdiği iklim tiplerini, iklimin coğrafik çevre üzerine etkilerini ve coğrafik dağılışını inceleyen bilim dalıdır. Kelime anlamı olarak karşılığı, "iklim bilgisi" dir. 

Biyoklimatoloji : İklimin biyolojik olaylarla ilişkisini, özellikle insan ve hayvan sağlığı üzerine etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyolojik araştırmalarda, tıp bilimlerinde, veterinerlik ve zootekni hizmetlerinde bu bilim dalından yararlanılır. 

Mikroklimatoloji: Atmosferin yer yüzeyi ile temas eden kısmındaki meteorolojik olayları inceleyen bilim dalıdır. Bitkiler atmosferin bu kısmında yaşadıkları için mikroklimatoloji bitki yetişmesini, dolayısı ile tarımı çok ilgilendirmektedir. Mikroklimatoloji ile tarım arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına Agrometeoroloji denir.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Meteoroloji, Nedir, ,Meteorolojik, Olaylar, Nedir?,
Yorumlar
Haber Yazılımı