Biyografi
Nakliye portalı
Biyografi
Bu biyografi 66 kez okundu
Tevfik Fikret
 
 
 
 

TEVFİK FİKRET KİMDİR?

 

Şiirlerinden birinde kendini:

"' Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim'' diye tanımlayan Tevfik Fikret, 1867 yılının 24 Aralık günü İstanbul'da Aksaray'da doğmuştur. Urfa Mutasarrfiyken babası Hüseyin Efendi den sarsılmaz dürüstlüğünü, annesin den de aşırı  duyarlılığı alan Tevfik Fikret ilk öğrenimini Aksaray Mahmudiye Rüştiyesinde yaparken, Rus Savaşı yüzünden okula göçmenlerin yerleştirilmesi sonucu Galatasaray'a geçmek zorunda kalmıştı. Düzenli ve disiplinli bir genç yaşamının olduğu bilinmektedir. 1888 yılında okulu  birincilikle bitirmiş, sırasıyla Hariciye Istişare Odaşında, Sadaret Kaleminde, sonra muavin olarak tekrar İstişare Odasında çalışmıştır. Bu arada Gedikpaşa'daki Ticaret okulua da Türkçe, Fransızca ve yazı dersleri vermekten de geri kalmamıştır.

Yakın akrabasından Nazıma adındaki genç kızla evliliği sonucu doğan oğlu Haluk'un adı sonradan sık sık şiirler de geçecektir. Ismail Safa'nın çıkardığı "Mirsat" dergisian Mehmet Tevfik imzasıyla manzumeleri  yayınlanan Tevfik Fikret, daha sonra gene İsmail Safa ile "Malumat Gazetesini’’ yayınlamış,7 Şubat 1896'da Recaizâde Ekrem'in aracılığıyla "Servet-i Fünun" dergisinin edebi başyazarı olmuştur, Halit Ziya, Cenab Şehabettin, Hüseyin Cahit, Hüseyin Suat ve başka ünlü yazarlarla ozanların Tevfik Fikret'in başkanlığı altında oluşturduğu "Servet-i Fünun" okulu, bų dergideki guruplaşmanın sonucu dur.

1896'da yayınlanan "Rubab-ı Sirkeste" adındaki şiir kitabı o zamana kadar görülmemiş bir coşku ve hayranlıkla karşılanmış, ertesi yıl ikinci baskı yapmak zorunluğu doğmuştur Abdülhamit'in "Servet-i Fünun'daki edebiyat hareketlerini de etkileyen ağır baskısı, Fikret'in Türkçe öğretmenliği yaptığı Robert Kolej yakınında "Aşiyan" adını verdiği köşküne çekilmesiyle sonuçlanınıştır,

Baskı düzeninin 23 Temmuz 1908 Meşrutiyet hareketiyle kalkar gibi oluşu, bu arada esen özgürlük havası, Tevfik Fikret ve Hüseyin Cahit (Yalcin), Hüseyin Kazım Beylerin, "Tanin" adındaki günlük siyasal gazeteyi yayınlamaları olanağını sağlayacaktır.

Fikret'in: "Sarmış yine afákını bir dud-ı muannid

Bir zulmet-i beyzâ ki pey â pey mütezayid" dizeleriyle başlayan "Sis" şiiri de bu gazetenin birinci sayfasında yayınlanmış ve büyük yankılar uyandırmıştır.

 

Tevfik Fikret 19 Ağustos 1915 tarihinde ölmüştür.

 

Kaynak:
 
 
 
Etiketler: Tevfik, Fikret,
Haber Yazılımı