Lojistik Sektörü Haberleri

Sayfa Adresi : https://www.lojistikline.com/haber-detay/127_ihracat-teslim-sekilleri

LOJİSTİK TEKNOLOJİ

Tümü

İhracat Teslim Şekilleri

(13 Ay, 23 Gün önce) 307 İzlenme 0 Yorum
İhracat teslim şekilleri nedir, İhracat da fon teslimat, İhracat da CIF teslimat nedir, İhracat da CFR teslim nedir, Incoterms nedir, Ex Works teslimat nedir.......

 

İhracat Teslim Şekilleri

Dış ticaret işlemleri esnasında alıcı (ithalatçı) ile satıcı (ihracatçı) arasında düzenlenen satış sözleşmesinde satılan malın alıcıya hangi suretle teslim edileceği kayda bağlanmalıdır. Uygulamada karşılaşılan pek çok anlaşmazlıktan biri de satılan malın teslimat şeklinin sözleşmede açıkça belirtilmemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü malın teslimatı denildiğinde tarafların aklına çok farklı hususlar gelebilmektedir. Bu nedenle eksiksiz bir satış sözleşmesi bu gibi hususlara da açıklık getirmek zorundadır. 

Dış ticaret işlemlerinde taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek ve malın teslimatı şirasında yapılacak harcamaların ve ortaya çıkabilecek hasar ve rizikoların kime ait olacağını tespit etmek maksadıyla Uluslararası Ticaret Odası kısa adı INCOTERMS olan ticari terimlerin yorumlanması için Uluslararası Kurallar (The International Rules for the Interpretation of Trade Terms) adlı bülteni yayımlamıştır. Taraflar arasında yapılacak satış sözleşmesinde bu yayında kullanılan uluslararası ticari terimlerle teslimat işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğinin belirtilmesi sorunları asgari düzeye indirecektir. 

İhracatçı ve ithalatçı firmalar, malın yurt dışındaki alıcıya teslim edilmesi ifadesini öncelikle şu sorular ışığında cevaplandırmalı daha sonra uluslararası terimlerden kendi şartlarına uygun olanını satış sözleşmesine kaydetmelidir. 

 

Satılan mal alıcıya nerede teslim edilecektir? Taşıma giderleri kime ait olacaktır? Taşıma sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir zararı kim tazmin edecektir? Sigorta giderleri kime ait olacaktır? Gerek ihracat ve gerek ithalat işlemleriyle kim ilgilenecek ve bu işlemlerden doğacak masrafı kim karşılayacaktır? 

Her ihracat ve ithalat işleminde taraflar yukarıdaki sorulara açıklık getirmek zorundadır. Şartlar tespit edildikten sonra INCOTERMS'ten kendilerine uygun olanını seçerek satış sözleşmesine yazmak, en doğru davranış olacaktır. Zira ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık hâlinde uluslararası kabul görmüş, standart terimler tarafların haklarını aramalarında daha gerçekçi ve adil bir yol izlenmesini mümkün kılabilecektir. 

 

Uluslararası Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri (INCOTERMS) 

 

EX WORKS (Ticari İşletmede Teslim) 

Satici, yeri belirtilen iş yerinde (atölye, fabrika, antrepo vs.) malları alıcının emrine hazır bulundurmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Teslimden sonraki tüm masraf ve rizikolar alıcıya aittir. Yani eğer aksine bir hüküm bulunmuyorsa satici, malları alıcı tarafından sağlanan araca yüklemek ya da gümrük işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Malların, satıcının kuruluşundan alınarak istenilen yere götürülmesiyle ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Bu teslim şekli satıcı açısından asgari yükümlülük içerir. 

 

 

İhracatçının sorumlulukları: 

İhracatçı, belirlenen bir tarihte malları kendi işletmesinde alıcıya verilmek üzere hazır eder ve alıcıya burada teslim eder. Bütün masraflar alıcıya ait olmak üzere, alıcı isterse kendi ülkesindeki bir 

taşıma şirketi ile anlaşarak ithalatçıya yardımcı olur. İthalatçının kendi ülkesindeki mevzuata yabancı olmasını göz önünde bulundurarak gerekli gümrük işlemlerinde de ithalatçıya yardımcı olması gerekir.

İthalatçının sorumlulukları: 

Belirlenen tarihte ihracatçının işletmesinden malları teslim alıp mal bedelini öder. İhracat ve ithalat için gerekli bütün belgeleri düzenleyip bunlardan doğacak olan masrafları karşılar. Gerek ihracat ve gerekse ithalat için ödenen bütün vergi, resim ve harçları öder. Taşıma, sigorta gibi masraflar kendisine ait olup yolda malın başına gelebilecek herhangi bir hasardan dolayı ihracatçıyı sorumlu tutamaz.

 

 

FCR (Free Carrier - Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim) 

Birden fazla taşıma etabı dâhil herhangi bir taşıma metodu için kullanılabilir. Satici, ihracat formalitesi tamamlanmış malları alıcının adını verdiği yerde, yine alıcı tarafından ismi belirtilen taşımacıya teslim etmekle yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Navlun, riziko ve tüm masraflar alıcıya aittir. 

Eğer alıcı tarafından teslim için belirli bir nokta belirtilmemişse bu durumda satıcı, daha önce sınırları belirlenmiş bir alan içinde veya yerde malları taşıyıcıya devredeceği noktayı kendisi seçebilir. 

Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dâhil herhangi bir taşıma işlemi için kullanılabilir. Diğer yükümlülükler FOB teslimindeki gibidir. 

İhracatçının sorumlulukları: 

İhracatçı, malların gümrük işlemlerini tamamlar ve bundan doğacak masrafları karşılar. Belirlenen yerde malları taşıyıcıya teslim eder. Bu yere gelene kadar ortaya çıkan tüm masraf, hasar ve riziko ihracatçıya aittir. İthalatçının talep etmesi hâlinde, belirlenen yerden sonraki nakliye işlemleri için masraflar alıcıya ait olmak üzere taşıma sözleşmesi yapılabilir.

İthalatçının sorumlulukları: 

Belirlenen yer ve zamanda malları ihracatçıdan teslim alır ve bu andan sonra doğacak tüm masrafları karşılar. Malların kendi ülkesine girişi sırasındaki bütün ithalat işlemlerini yürütür ve gümrük vergilerini öder. 

 

CPT (Carriage Paid To Named Place Of Destination – Varış Yerine Kadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim) 

Birden fazla taşıma etabı dâhil herhangi bir taşıma metodu için kullanılabilir. Satici, malları adı belirtilen teslim yerine kadar navlun ödenmiş olarak varış yerinde alıcıya teslim etmektedir. Belirtilen teslim yerine kadar birden fazla taşımacı kullanılıyorsa mallar ilk taşımacıya teslim edildiğinde risk satıcıdan alıcıya geçer. 

Malların taşıyıcıya aktarılmasından sonra mallarla ilgili kayıp ve hasar riski, ayrıca bu teslim işleminden sonra meydana gelebilecek olayların yarattığı bütün ek masraflar satıcıdan alicinin üzerine geçer. 

Satıcı, alıcıya malın sigortalanması amacıyla gerekli bilgileri iletecektir. Alıcının sorumluluğu ise masraflar kendisine ait olmak üzere gerekli ithal iznini veya yetki belgelerini almaktır. 

CFR deniz, CPT ise kara ve diğer taşıma şekillerinde kullanılır. 

İhracatçının sorumlulukları: 

Belirlenen yer ve zamanda malların ithalatçının elinde olmasını temin edecek 

şekilde malları hazır edip masrafları kendine ait olmak üzere bir taşıma 

şirketi ile anlaşır. Ihracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. Ithalatçıya gerekli işlemlerin yapıldığını ve muhtemel varış tarihini bildirir. Mallarin taşıma giderleri ödendikten ve ilk sevkiyat yapıldiktan sonra ortaya çıkabilecek hasar ve rizikolardan sorumlu değildir. 

İthalatçının sorumlulukları: 

Malların ithalat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak olan 

* masrafları karşılar. İhracatçının malları taşıma acentesine teslim etmesinden sonra ortaya 

çıkabilecek navlun dışındaki masraf ve riskleri karşılar. Malların taşınması sırasında herhangi bir üçüncü ülkeden transit geçiş söz 

konusu ise bu işlemlerden doğacak gümrük masraflarını karşılar. Şayet ihracatçının ödediği navlun ücretine malların varış yerindeki boşaltma masrafları dâhil değilse bunları da kendisi karşılamakla mükelleftir.

 

 

CIP (Carriage And Insurance Paid To Named Place Of Destination - Varış Yerine Kadar Navlun ve Sigorta Primi Ödenmiş Olarak Teslim): 

Birden fazla taşıma etabı dâhil herhangi bir taşıma metodu için kullanılabilir. Satıcı, CPT terimindeki yükümlülüklerine ilaveten taşımaya ilişkin yük sigortasını yaptırmayı ve primini ödemeyi de üstlenmektedir. 

Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim terimi, satıcının CIF terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak malın taşınması anında kayıp ve/veya hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder. Alıcının diğer sorumlulukları CIF teslim şeklindeki gibidir. 

CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafindan yapılmasını öngörür. CIF deniz taşımasında, CIP ise kara ve çok vasıtaltolanlar da dâhil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir. 

İhracatçının sorumlulukları: 

Belirlenen yer ve zamanda malların ithalatçının elinde olmasını temin etmek 

amacıyla gerekli ihracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden 

doğacak masrafları karşılar. Varış yerine malların ulaşabilmesi için gerekli olan taşıma işlemlerini 

gerçekleştirip navlun ücretini öder. Malların güvenli taşınabilmesi için gerekli olan sigorta işlemlerini yapar ve sigorta primini öder. Malların muhtemel varış tarihini ithalatçıya bildirir. 

İthalatçının sorumlulukları: 

Malların ithalat işlemlerini gerçekleştirir ve bundan doğacak tüm masrafları 

karşılar. Şayet ihracatçının ödediği navlun ücretine masrafları dâhil değilse boşaltma 

masraflarını ödeyerek malları teslim alır. 

 

 

DDU (Delivered Duty Unpaid - Belirlenen Varış Yerinde Gümrük Verigisi Ödenmemiş Olarak Teslim) 

Herhangi bir taşıma biçimi için kullanılabilen bu terime göre satıcı, ithal ülkesinde adı belirtilen bir yerde malları alıcının emrine hazır bulundurmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. O noktaya kadar her türlü risk ve maliyet ile gümrük formalitelerini sonuçlandırmaya ilişkin maliyet ve riski, fiili ithal sırasındaki vergi, harç ve diğer resmî giderler hariç satıcı üstlenmektedir. Eşyaların vergileri ödenmemiş olarak alıcının ülkesinde belirtilen yerde teslimidir, 

Bu teslim şekli deniz hariç kara, demir yolu, hava yolu taşımacılığında kullanılır.

 

İhracatçının sorumlulukları: 

Malların belirlenen varış yerinde tespit edilen tarihte hazır olabilmesi için gerekli olan ihracat işlemlerini yerine getirir, bundan doğacak masrafları karşılar. Belirlenen yere malların zamanında ulaşabilmesi için bir taşıma acentesi ile anlaşır ve navlun ücretini öder. Varış yerine kadar ortaya çıkabilecek tüm riskleri kabul etmiş sayılır. 

İthalatçının sorumlulukları: 

Malları belirlenen varış yerinde teslim alabilmek için gerekli olan ithalat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. Mali kendi ülkesinde belirlenen yerde teslim aldıktan sonraki bütün riskleri üstlenir. 

 

DDP (Delivered Duty Paid – Belirlenen Varış Yerinde Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim) 

Herhangi bir taşıma biçimi için kullanılabilen bu terime göre satıcı, ithal ülkesindeki adı belirtilen bir yerde malları gümrüklenmiş olarak alıcının emrine hazır bulundurmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır. O noktaya kadar her türlü risk ve maliyeti satıcı üstlenmektedir. Eşyaların vergileri ödenmiş olarak alıcının ülkesinde belirtilen yerde teslimidir. 

Satici, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dâhil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır, EXW terimi satıcıya ne kadar az yükümlülük getiriyorsa DDP terimi de bunun tersine o kadar çok yükümlülük getirmektedir. 

Ihracatçının sorumlulukları: 

Belirlenen varış yerinde malların zamanında ithalatçıya teslim edilebilmesi için gerekli olan ihracat ve ithalat işlemlerini yerine getirir. Bu işlemlerden doğacak olan bütün masrafları karşılar. Malların belirlenen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan taşıma sözleşmesini yapar ve navlunu öder. Ithalatçının ülkesindeki varış yerine kadar olan bütün riskleri ve masrafları üzerine aldığını kabul eder. 

Ithalatçının sorumlulukları: 

İthalatçı, bu teslim şekline göre adeta kendi ülkesindeki bir satıcıdan mal satin alır gibidir. Bu nedenle tek sorumluluğu malın bedelini ihracatçıya ödemek ve belirlenen yerde malı teslim almaktır, 

 

DAF (Delivered At Frontier - Sınırda Teslim) 

Satıcı, malları ihracat formaliteleri tamamlanmış olarak sınırdaki adı belirtilen yerde fakat komşu ülkenin gümrüğünden önce alıcının emrine hazır bulundurmakla teslim yükümlüğünü yerine getirmiş sayılır. “Sınır" ifadesi ihraç ülkesi dâhil herhangi bir ülkenin sınırı için kullanılabilir. Bu nedenle yer isminin verilerek hangi sınırın kastedildiğinin kesinlikle ifade edilmesi büyük önem taşır. Öncelikle demir yolu ve kara yolu ile taşımada kullanılır. Sınırda belirtilen yerden itibaren navlun alıcıya aittir. Sınırdan itibaren taşımaya ait masraf ve sigortanın yapılması konusunda satıcının yükümlülüğü yoktur. 

İhracatçının sorumlulukları: 

Belirlenen gümrük sinir kapısında malların tespit edilen zamanda alıcıya teslim edilebilmesi için gerekli olan ihracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak olan masrafları karşılar. Malların belirlenen sınırda teslim edilmesi aşamasına kadar olan taşıma ücretini öder. Bu sırada karşılaşılabilecek olan bütün zarar, ziyan ve riskleri üstlenir. Bu nedenle söz konusu yere kadar olan sigorta işlemleri ve masrafları da satıcıya aittir. 

İthalatçının sorumlulukları: 

Malları sözleşmede belirtilen sınırda teslim alarak gerekli ithalat işlemlerini 

gerçekleştirir ve bunlardan doğacak masrafları karşılar. Malların teslim alınmasından sonraki taşıma, sigorta benzeri masrafları karşılar, riskleri üstlenir. 

 

FAS (Free Alongside Ship - Gemi Yanında Teslim) 

Sadece deniz taşımacılığında kullanılır. Satıcı, alıcı tarafından ismi belirtilen yükleme limanında, yine alıcının ismini verdiği geminin yanında ve alıcının belirttiği zamanda malları hazır bulundurmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Bu yer ve zamandan sonraki navlun, riziko ve her türlü masraf alıcıya aittir. 

Ihracatçının sorumlulukları: 

Malları sözleşmede belirtilen tarihte hazır ederek tespit edilen geminin yanına 

getirir. Malların gemi yanına gelene kadar tabi olduğu taşıma giderlerini karşılar. İhracat işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ithalatçıya yardımcı olur. Zira ihracat işlemleri ve işlemlerden doğacak masraflar bu satış şekline göre ithalatçıya aittir.

 

Ithalatçının sorumlulukları: İhracat ve ithalat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğan tüm 

masrafları karşılar. Belli bir taşıma acentesi ile anlaşarak navlunu ödenmiş olarak belirlenen yerde 

gemiyi hazır eder ve geminin yükleme yapacağı tarihi ve limanı ihracatçıya bildirir, Malların geminin yanına gelmesini müteakip ortaya çıkacak tüm masraf, risk ve 

hasardan sorumludur. 

 

 

FOB (Free On Board - Gemi Küpeştesinde Teslim) 

Sadece deniz taşımacılığında kullanılır. Satici, malları alıcı tarafından ismi belirtilen sevk limanında alıcının belirttiği zamanda ve yine alıcı tarafından ismi verilen geminin küpeştesini aştığı anda teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Bu yer ve zamandan sonraki navlun, riziko ve tüm masraflar aliciya aittir. 

Satıcı, malların yüklendini tüm detayları ile aliciya bildirmelidir. Alıcının sorumluluğu ise belirtilen yükleme limanından taşınması için masraflar kendisine ait olmak üzere taşıma sözleşmesi akdetmek ve malın gemide teslim edildiği andan itibaren; mal varış noktasına ulaşıncaya kadar geçen süre içinde mala ilişkin her türlü kayıp ve hasarı üstlenmektir. 

Ihracatçının sorumlulukları: 

Belirlenen yerde tespit edilen geminin küpeştesinde malların teslimatının 

gerçekleştirilmesini temin maksadıyla ihracat işlemlerini gerçekleştirir ve 

bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. Malin belirlenen tarihte, istenen gemiye yüklenmesi işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. Malın yüklendiğini ithalatçıya bildirir ve belgeleri yollar. Malın gemiye yüklenmesine kadar olan bütün taşıma, sigorta benzeri masrafları üstlenir. Malların küpeşteye yüklenmesinden sonraki benzeri masraflar ve riskler alıcıya aittir. 

İthalatçının sorumlulukları: 

 

Taşıma acentesi ile anlaşarak navlunu öder ve belirlenen tarihte geminin yükleme yapılacak limanda olmasını temin eder. İthalat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. Malların gemi küpeştesine yüklenmesini müteakip ortaya çıkacak bütün masraf ve riskleri üstlenir.

 

DES (Delivered Ex Ship - Gemide Teslim) 

Sadece deniz taşımacılığında kullanılır. Satici, malları adı belirtilen varış limanında, geminin bordasında, gümrükten önce alıcının emrine hazır bulundurduğunda teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Buraya kadar bütün risk ve masraflar satıcıya aittir. 

İhracatçının sorumlulukları: 

Malları belirlenen tarihte ve yerde hazır bulundurabilmek için ihracat 

işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. Tespit edilen limanda malların alıcıya teslim edilebilmesi için bir taşıma acentesi ile anlaşarak navlunu öder ve malları gemiye yükler. Muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir ve belgeleri yollar. Bu taşıma esnasında ortaya çıkabilecek tüm masraflar, riskler alıcıya aittir.

 

İthalatçının sorumlulukları: 

Satış sözleşmesinde belirtilen tarih ve limanda gemi bordasında teslim eder. Bu andan itibaren bütün boşaltma, taşıma vb. masraflar ve riskleri üstlenir. Gerekli ithalat işlemlerini gerçekleştirerek bu işlemlerden doğan masrafları karşılar. 

 

DEQ (Delivered Ex Quay Duty Paid - Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Rıhtımda Teslim) 

Rıhtımda teslim terimi, sadece deniz taşımacılığında veya çok vasıtalı taşıma ile varma limanında gemiden rıhtıma boşaltılmakla teslim edilecekse kullanılır. 

Rıhtım üzerinde alıcı emrine malların hazır bulundurulması ile satıcının yükümlülüğü sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınmasıyla ilgili vergi, resim ve diğer harçlar da dâhil olmak üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir. DEQ teriminin yanına ek kelimeler yazılarak malların gümrükten çekme sorumluluğunun kime ait olacağı belirtilir. Örneğin; DEQ duty paidde vergiler ve gümrükten çekme masrafları ihracatçınındır. DEQ duty unpaid de ise bu masraflar ithalatçınındır. 

İhracatçının sorumlulukları: 

Belirlenen yerde ve tarihte malları alıcıya teslim etmek amacıyla ihracat ve ithalat işlemlerinin her ikisini de gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. He Tespit edilen rıhtımda malların teslim edilmesi amacıyla bir taşıma acentesi ile anlaşarak navlunu ve sigortası ödenmiş olan malın sevkiyatını gerçekleştirir. Varış limanına mal geldiğinde gümrük işlemlerini de gerçekleştirerek 

ithalatçının ülkesinde malı serbest hâlde alıcıya teslim eder.

 

 

Ithalatçının sorumlulukları: Satıcının yabancılık çekmesini önlemek amacıyla istek üzerine ve adet olarak masrafları ihracatçıya ait olmak üzere ithalat işlemlerinde yardımcı olur. Satıcıdan mali belirlenen rihtimda teslim aldıktan sonraki bütün masrafları üstlenir. İthalatçı için bu tür bir satış şekli kendi ülkesindeki herhangi bir satıcıdan mal almaya benzediği için çok fazla riski ve masrafi yoktur. 

 

 

CFR (Cost And Freight, Varış Limanina Kadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim) 

Sadece deniz taşımacılığında kullanılır. Mallar, satıcı tarafından taşıma sözleşmesi yapılmış ve navlunu ödenmiş olarak varış limanında alıcıya teslim edilir. Malların riski, yükleme limanında geminin küpeştesini aştığı anda alıcıya aittir. 

Ihracatçının sorumlulukları: Satış sözleşmesinde belirlenen limanda malları hazır ederek ihracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğan masrafları karşılar. Taşıma şirketi ile anlaşma yaparak malların varış limanına kadar olan navlun giderini öder. Mallar gemiye yüklendikten sonraki masraflar, sigorta da dâhil olmak üzere ithalatçıya aittir. Malların gemiye yüklenmesi sırasındaki masrafları üstlenir. 

Ithalatçının sorumlulukları: 

Malların kendi ülkesindeki varış limanına gelmesi süreci içindeki navlun dışındaki masrafları ve sigorta bedelini üstlenir. Varış limanındaki boşaltma masraflarını öder. İthalat işlemlerini gerçekleştirerek bu işlemlerden doğacak tüm masrafları karşılar. 

 

CIF (Cost Insurance And Freight - Varış Limanina Kadar Navlun Ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim) 

Sadece deniz taşımacılığında kullanılır. Satıcının sorumlulu geminin güvertesinde biter. CFR den farkı sigorta priminin de saticiya ait olmasıdır. Fakat bu sigorta asgari riskleri kapsamaktadır. Duruma göre özel risklerin sigorta kapsamına alınmasını istediği takdirde alici, bu husustari satıcı ile yaptığı sözleşmeye dâhil ettirmek zorundadır. Sigorta ettirilen değerin sözleşme tutarının %10 fazlası olması gerekir. 

 

 

İhracatçının sorumlulukları: 

Belirlenen tarihte malların alıcının eline geçmesi amacıyla bir taşıma şirketi ile anlaşarak navlunu ve sigorta primi ödenmiş olarak malı gemiye yükler. 

Yüklemeden doğacak masrafları karşılamakla da mükelleftir. İhracat işlemlerini gerçekleştirir ve bu işlemlerden doğacak masrafları karşılar. 

Ithalatçının sorumlulukları: 

Kendi ülkesindeki belirlenen limanda malları teslim alır. Boşaltma masraflarını karşılar. İthalat işlemlerini gerçekleştirerek gerekli masrafları öder. Malların gemi küpeştesini geçmesini müteakip navlun ve sigorta primi dışında kalan bütün masraf ve riskleri üstlenir. Bu satış şeklindeki sigorta denizcilikte kullanılan en dar kapsamlı sigorta olduğu için alıcı isterse masrafları kendine ait olmak üzere daha geniş kapsamlı bir sigorta yapabilir ve ek primleri öder. 

Yukarıda anlatılan tüm teslim şekilleri INCOTERMS tarafından öngörülen ve dünya çapında geçerliliği olan deniz yolu ve kara yolu taşımacılığı için geçerli teslim şekilleridir. Her birinin farklı özellikleri ve ayrıcalıkları bulunmaktadır. (MEGEP alıntı)

 

 

 

 

 

 


YORUMLAR

Yorum Yaz
Bu habere daha önce yorum yapan olmadı.
Şimdi ilk yorumu sen yaz.!

GÜNÜN UYARILARI

Tümü
  • Avurturya İkili Geçiş Dozvalalarında Son Durm; Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan verilere istinaden; 01.03.2023 tarihinde dönemsel olarak kullanıma açılan Avusturya ikili geçiş belgelerinden 27.03.2023 tarihi itibarıyla 763 adet kalmıştır.(UND) Geşiş Belglerinde Güncel Durum
    13 Ay, 25 Gün önce
  • 13 Ay, 25 Gün önce
  • Önemli Uyarı Bilindiği üzere, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle yapılan girişimler sonucunda Türk taşımacılarının BiReg sistemi kaydı oluşturmalarına ilişkin 28 Şubat 2023 tarihine kadar muafiyet sağlanmıştı. Söz konusu muafiyet, 28 Şubat 2023 tarihinde sona ermiş olup deprem felaketinin büyüklüğü göz önünde bulundurularak kayıt muafiyetinin uzatılması için Derneğimiz tarafından söz konusu muafiyetin uzatılmasına ilişkin girişim yapılmış idi. Bu çerçevede, BiReg sistemi kayıtlarına ilişkin geçici muafiyet 31.03.2023 tarihinde sona erecektir.(UND)
    13 Ay, 25 Gün önce
EURO
34.4475
DOLAR
32.3271
VİRGİNİA
ARŞİV