Akreditifli Satış Nedir
Nakliye portalı
Haber
08 Aralık 2020 - Salı 22:54
 
Akreditifli Satış Nedir
Akreditif bir bankanın şarta bağlı ödeme garantisi olarak tarif edilebilir.
GÜMRÜK Haberi
Akreditifli Satış  Nedir

 

Akreditif li Satış  Nedir

 

Akreditif bir bankanın şarta bağlı ödeme garantisi olarak tarif edilebilir.

 

Akreditif bankanın ödeme taahhüdü ile satış bedelinin ödenmesi teminat altına alınması ve finansman kolaylığı sağlaması itibariyle en fazla ihracatçıya yararlı bir ödeme şeklidir. Alıcı ve satıcı arasında çıkma olasılığı olan anlaşmazlıkları en aza indirmesi dolayısıyla uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Akreditif, alıcının bankası'na verdiği talimata dayanarak o bankanın yabancı ülkedeki muhabiri aracılığı ile lehdara, belirlenen vesaikin saptanan süre içinde ibrazı karşılığıda tarif edilen şekilde ödeme yapılacağına dair verdiği yazılı bir taahhüttür.

 

Akreditifli ödeme mala veya hizmeti değil sadece ibraz olunan vesaiki istinaden yapıldığından bu ödeme şeklini vesikalık kredi(documentary credit) de denilmektedir.

 

Akreditiflerde en az dört taraf vardır;

 

Amir (applicant) :İthalatcı firma

Amir banka (Issuing Bank) : Akreditif açılan banka

Lehdar (Beneficiary) :Satıcı firma

İhbar/Teyit eden banka(Advising/Confirming Bank): Akreditifin açıldığını lehdara ihbar/ teyit eden banka

 

Akreditifte genellikle iki banka vardır. Akreditif Kürşat eden banka alıcının bankasıdır. Ikinci banka satıcının memleketindeki akreditifi ihbar eden bankadır. Bu banka sadece ihbarla yükümlü ise bu hususu akreditif ihbar ederken satıcıya bildirir. Ayrıca bu banka akreditif teyit ile de yükümlü  ise teyit eden banka görevini de yapar.

 

Amirin talebi ve verdiği talimat üzerine Amir banka düzenlediği akreditif mektubunu lehdarın ülkesinde bulunan muhabirine göndererek lehtara ihbar veya teyit etmesini talep eder.

Satıcı tarafından, lehine açılan akreditifin alıcı ile yapılan satış sözleşmesine uygun olduğu görüldükten sonra malların sevkiyatı yapılarak, uygun vesaik ihbar eden bankaya ibraz edilerek akreditifte öngörülen ödeme metoduna ve rambursman şekline göre vesaik bedeli tahsil edilir.

 

Akreditifin tabi olduğu uluslararası kurallar;

Akreditifin, milletlerarası Ticaret odasının Yayın No:500,1993 değişikliği Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar ''a tabii olarak ve ''Standartlaştırılmış Vesikalı Kredi Formülleri'' ne uygun  bir biçimde tanzim edilmeleri gereklidir.(kaynak:Kemal Padır)

Kaynak: Editör:
Etiketler: Akreditifli, Satış, , Nedir,
Yorumlar
Haber Yazılımı