Dış Ticaret de Sigortalama İşlemleri
Nakliye portalı
Haber
30 Aralık 2020 - Çarşamba 12:34
 
Dış Ticaret de Sigortalama İşlemleri
Her alım -satım veya taşıma işlemşerinde en az risk istenir , dış ticaret de oluşabilecek risklere karşı anlaşmaya bağlı olarak sorumlu taraf malı sigorta ettirerek risklerden kurtulmaya çalışır. İthalat veya ihracatcının yaptığı sigorta mal sigortasıdır. Taşımacıların yaptığı sigorta ise taşıma yani CMR sigortası denirki, gündericinin yapmış olduğu mal sigortası ile aynı değildir.
GÜMRÜK Haberi
Dış Ticaret de Sigortalama İşlemleri

 Dış Ticaretde Sigortalama İşlemi        

Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)
Sigorta belgeleri, sigortayı yapan sigorta şirketi veya sigorta komisyoncusu tarafından düzenlenip sigortayı yaptıran kişiye (ihracatçıya veya ithalatçıya) verilen belgelerdir.

 

Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate)
Bir defadan fazla yüklemesi olan firmaların kesin sigorta öncesi hazırladıkları belgedir.

 

Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren bir vesikadır. Malların sevki esnasında kaybolması veya tahribi risklerini teminat altına almaktadır.
•Nama, emre veya hamiline yazılı şekilde düzenlenebilir. Genel olarak, sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan yararlanan kimsenin adı, soyadı veya ticaret ünvanı ve ikametgahları, sigortanın konusu, sigortacının üstüne aldığı rizikolarla, bunların başlayacağı ve son bulacağı zaman, taşıyanın adı soyadı gibi bilgileri içermektedir.
•Denizyolu ile nakliye sigortasının maliyeti dünyanın pek çok yerinde nispeten makul düzeyde olup, gönderilen malın değerinin çok az bir bölümünü içermektedir.
•Gönderilen ürünün tamamı veya bir kısmı ciddi zarar görebilir, hatta firma için çok zararlı olabilir. Pek çok durumda taşıyıcının sorumluluğunun nakliye koşulları ile sınırlıdır.
Konşimento, Taşıma Belgeleri (Bill of Lading, Transport Documents)
Konşimento emtiayı temsil eden kıymetli evraktır. Malların sevkini yapan nakliyat firması tarafından düzenlenir. Sevki tevsik eden en önemli belgedir. Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan bir taşıma belgesi olup, malların ihracatçının ülkesindeki belli bir yerden alınıp ithalatçıya teslimini taahhüt eden, buna istinaden taşıtan ile taşıyan arasında düzenlenen bir taşıma sözleşmesidir, malların teslim alınmasını gösterir bir teslim makbuzudur
•Deniz ve nehir taşımacılığında kullanılan konşimentolar kıymetli evrak sayılıp ciro edilebilir. Diğer konşimentolar ise ciro edilemez.
•Yükleme konşimentosu, tesellüm konşimentosu, üst üste taşıma konşimentosu, klozlu konşimento, sevkıyatçı konşimentosu, konteynır konşimentosudur.
•Uluslararası ticarette özel durumlar dışında sıklıkla kullanılan yükleme konşimentosudur. Ayrıca, konşimentolarda yazılı malların kısım kısım çekilebilmelerini sağlamak üzere hazırlanan teslim emirleri vardır ki, bunlara da "ordino” adı verilmektedir.
Konşimentoda Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar
•Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)
•Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı
•Taşınan malın cinsi, ölçüsü, markası, ve diğer özelliklerine ait bilgiler
•Tanzim tarihi ve yeri
•Kaç nüsha olarak düzenlendiği
Zorunlu olmasa da konşimentoda bulunması önemli olabilecek unsurlar ise şunlardır;
•Kaptanın adı
•Yükletenin adı
•Gönderilenin adı
•Geminin adı ve uyruğu (veya TIR ve benzeri plaka no)
•Yükleme limanı
•Boşaltma limanı
•Navlun
•Diğer kayıtlar
Konşimento genelde deniz taşımacılığında kullanılmaktadır. Hava taşımacılığında ise aynı anlamda ve benzer bilgileri içeren konşimentolar kullanılmakta olup, kara taşımacılığında ise " CMR" kullanılmaktadır. 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Lojistik haberler, Lojistik bilgiler, Lojistik trendler, Yeni nesil lojistik,Loj
Yorumlar
Haber Yazılımı