Makedonya
Nakliye portalı
Haber
12 Aralık 2020 - Cumartesi 14:05
 
Makedonya
Türkiye Makedonya İlişkileri ve Türkiye Makedonya ticari ilişkileri çok iyidir ve her geçen gün artış göstermektedir.
DÜNYA Haberi
Makedonya

Makedonya

 

Makedonya Balkan ülkelerinden biridir. Uzun yıllar Osmanlı İdaresinde kalmış bir ülkedir. Makedonya ‘nın nüfusu 2 Milyon civarıdır. 1991 yılında özgürlüğüne kavuşmuş bir ülkedir.

Türkiye Makedonya İlişkileri ve Türkiye Makedonya  ticari ilişkileri çok iyidir ve her geçen gün artış göstermektedir.

Türkiye Makedonya arasında ticari taşımalar genel olarak karayoulundan yapılmaktadır. Makedonya nakliyelerinde komple tır taşımaları, düzenli parsiyel taşımaları, ağır ve proje taşımaları Bulgaristan ve Yunanistan wjğışzeğz yapabilmektedir.

Türkiye Makedonya parsiyel taşımalarında genel olarak ihracat ağırlıklı Makedonya parsiyel nakliyesi yapılmaktadır çünkü Makedonya’nın Türkiye ye parsiyel yük ve kargosu yok denecek kadar azdır.

Türkiye Makedonya parsiyel taşımaları  haftalık düzenlü seferler olarak gerçekleştirilebilmektedir ve Makedonya’ya düzenli parsiyel nakliyesi yapılmaktadır.

Makedonya Türkiye’den her çeşit mal almaktadır, nüfus açısından bakıldığında çok  çeşit mal alımı olmasına rağmen alımlar parsiyel kargo şeklinde olduğundan,Türkiye Makedonya nakliyesin de parsiyel taşımacılık önemli ve ekonomik bir yer tutmaktadır.

Makedonya parsiyel taşımalarında uluslar arası kullanılan parsiyel yük hesapları ve fiyatlandırması kullanılmakatdır.

 

Makedonya ekonomik verileri,

GSYH (cf-milyar )

10

Reel GSYH büyüme oranı ()

3,3

Nüfus (milyon)

2,1

Nüfus artış hızı ()

0,1

Asgari ücret (€)*

214

Kişi başına GSYH (cf-)

4.690

Enflasyon oranı ()

-0,2

İşsizlik oranı ()

26

İhracat (fob-milyar )

3

İthalat (cif-milyar )

6

Dış borç (milyar )

7

Kişi başına borç ()

3.333

Kaynak: EIU, *Eurostat (2015)

Makedonyanın en fazla ticaret yaptığı ülkeler ; Sırbistan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Rusya, Çin dir

Makedonya para birimi  ‘’Makedonya Dinarı’’ dır,

Makedonya turistik gezi açısından ucuz bir ülkedir.

Makedonya Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerden dir.

Makedonya’nın başkenti  Üsküp dür.

Makedonya’ya düzenli tarifeli uçak seferli vardır.

Makedonya’da Türkçe tanınan resmi dillerden biridir.

Makedonya’da Türk Bankaları; Ziraat Bankası ve Halkbankasının şubeleri vardır.

Makedonya’da yatırım yapmak ve şirket son derece kolay dır.

Makedonya Türkiye arası ortalama 800 km dir.

Türkiye Makedonya arası uçakla 50 dakika civarıdır.

Türkiye Makedonya ticaret hacmi 460 Milyon dolar civarıdır.(Türkiye’nin ihracatı 378 milyon USD, Türkiye’nin ithalatı ise 82 Milyon USD civarıdır-2016 verileri)

Türkiye’nin Makedonya’ya en fazla İlaç ve türevlerini ihrac etmektedir. Makedonya’dan en fazla demir-çelik ve türevleri ithal edilmetedir.

 

Makedonya Bankaları ve Resmi Kuruluşlar

Başbakanlık www.vlada.mk
Ekonomi Bakanlığı www.economy.gov.mk
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı www.mtc.gov.mk
Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı www.mzsv.gov.mk
Çevre Bakanlığı www.moe.gov.mk
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.mtsp.gov.mk
Maliye Bakanlığı www.finance.gov.mk
İçişleri Bakanlığı www.moi.gov.mk
Merkez Bankası www.nbrm.gov.mk
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü (Teknolojik Sanayi Geliştirme) www.fez.gov.mk
Devlet İstatistik Kurumu www.stat.gov.mk
Gümrük Müdürlüğü www.customs.gov.mk
Vergi Dairesi www.ujp.gov.mk
İş Bulma Kurumu www.zvrm.gov.mk
Merkez Sicil www.crm.org.mk
Çalışma Ajansı www.mtsp.gov.mk
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası www.matto.com.mk
Makedonya Yatırım Ajansı www.investinmacedonia.com
Makedonya Ekonomi Odası www.mchamber.org.mk
Kuzeybatı Makedonya Ekonomi Odası www.oemvp.org
Makedonya Ticaret Odaları Birliği www.chamber.org.mk
Sanayi Mülkiyet Koruma Bürosu www.ippo.gov.mk
Menkul Kıymetler Komisyonu www.sec.gov.mk
Uzun Vadeli Menkul Kıymetler Borsası www.mse.org.mk
Menkul Kıymetler Merkez Hazinesi www.cdhv.org.mk
Halk Banka AD Skopje Adres: Bul. Mito Hadzivasilev Jasmin BB 1000 Üsküp, Makedonya
Tel: +389 (0)2 3250 972
İzvozna i Kreditna Banka AD- Skopje www.ikbanka.com.mk
Komercijalna Banka AD- Skopje www.kb.com.mk
Uni Banka AD- Skopje www.unibank.com.mk
Eurostandard Banka AD- Skopje www.eurostandard.com.mk
İnvest Banka AD- Skopje www.investbanka.com.mk
Makedonska Banka AD- Skopje www.makbanka.com.mk
Ohridska Banka AD- Ohrid www.ob.com.mk
ProKredit Banka AD- Skopje www.procreditbank.com.mk
Rado Banka AD- Skopje www.radobank.com.mk
Stopanska Banka AD- Skopje www.stb.com.mk
Tutunska Banka AD- Skopje www.tb.com.mk
Alfa Banka AD- Skopje www.alphabank.com.mk
Sileks Banka AD- Skopje www.sileksbanka.com.mk
Makedonya Kalkınmayı Destekleme Bankası www.mbdp.com.mk
Avrupa Birliği www.europa.eu.int
Avrupa Kalkınma Ajansı www.ear.eu.int
USAİD www.usaid.org.mk
Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası www.ebrd.com
Dünya Bankası www.worldbank.org.mk
UNDP www.undp.org.mk
Amerikan-Makedon Ticaret Odası www.amcham.com.mk

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Makedonya, Lojistik haberler, Lojistik bilgiler, Lojistik trendler, Yeni nesil l
Yorumlar
Haber Yazılımı