Sevk İrsaliyesi Nedir ? Sevk İrsaliyesi, Nasıl Düzenlenir?
Nakliye portalı
Haber
28 Haziran 2021 - Pazartesi 22:25
 
Sevk İrsaliyesi Nedir ? Sevk İrsaliyesi, Nasıl Düzenlenir?
Sevk irsaliyesi nedir, sevk irsaliye düzenleme zorunluluğu,e irsaliye, irsaliye örneği, sevk irsaliyesi ne demek,taşıma irsaliyesi nedir,sevk irsaliyesi nedir,irsaliye nasıl düzenlenir,irsaliye fatura değildir,irsaliyenin aslı alıcıda,irsaliye belgesi nedir,irsaliye bilgisi nedir,irsaliye bağlamak (irsaliye düzenlemektir), irsaliye kesmek ne demek, irsaliye için b hangi bilgi gerekir,irsaliye kesmeme cezaları, e irsaliye kesmeme cezası
LOJİSTİK Haberi
Sevk İrsaliyesi Nedir ?  Sevk İrsaliyesi, Nasıl Düzenlenir?

 

 

Sevk İrsaliyesi 

 

Sözlükte ‘’ göndermek ‘’ manasında irsalden masdar olan kelimedir. Osmanlı Devleti’nde genel anlamda taşradan merkeze, dar anlamda ise sâlyâneli eyaletlerden ve özellikle Mısır’dan İstanbul’a gönderilen para, erzak vb. şeyler için kullanılan tabirdir.(islam Ansiklopedisi)

 

Sevk İrsaliyesi Nedir : Ticari veya ticari olmayan malların taşınmasında, taşıma yapan aracın yükleme yaptıktan sonra gönderici tarafından hazırlanan, sevkiyat esnasında olabilecek risklere ( hasar,kaza,çalıntı, eksik,ıslanma….gibi) tesbit açısından, hangi plaka araç ile, nasıl bir mal taşındığı, ağırlık, miktar ve  mal detayının  yazıldığı ve nereye gidiyor olduğunun belirtildiği imza altına alınan evraktır.

Esas Olan Şudur; Kim taşıyor, ne taşıyor, nereden alıyor  -nereye götürüyor, ne ile götürüyor  gibi soruların , cevaplanarak kayıt altına alınması, ve bunun belge olarak düzenlenmesi bu kayıtların bu belge ilgili taraflara iletilerek işlemin kanuni  olarak tamamlanmasıdır

Sevk irsaliyesi, düzenlenmesi mecburi bir evraktır, fakat yanın da fatura bulundurma zorunluluğu yoktur ve araç teslimat yerine kadar bulundurulması zorunludur.

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildi hâllerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. 

 

Sevk İrsaliyesinde Bulunması Gereken Bilgiler 

İrsaliye numarası

Fatura numarası

İrsaliye düzenleme tarihi

İrsaliye sevk tarihi

İrsaliyeyi düzenleyen - alan tarafın tam unvanı

İrsaliyeyi düzenleyen - alan tarafın adresi

İrsaliyeyi düzenleyen -alan tarafın iletişim bilgileri

İrsaliyeyi düzenleyen - alan tarafın vergi dairesi -numarası

İrsaliyeyi düzenleyen - alan tarafın yukarıdaki bilgileri gösteren kaşesi ve üstüne sorumlu kişinin imzasının vurulması

Açıklamalar kısmında; taşınan malın veya verilen hizmetin anlaşılır biçimde açıklama olarak belirtilmesi 

İrsaliyede yazılı olan bilgilerin  mal faturasına uygun olması gerekir.

Faturalara ekli irsaliyelerin mutlaka orijinallerinin bulundurulması ve üzerinde bariz yırtık, çizik gibi tahrifata uğramaması gerekir.

 

İrsaliye Kaç Nüsha Olmalıdır

Kaç nüsha sevk irsaliyesi  düzenleneceği 206 seri nu.lı VUK Genel Tebliği uyarınca sevk irsaliyesi asgari 3 nüsha olarak düzenlenmesi ve iki nüshasının taşıtta bulundurulması gerekmektedir. Söz konusu teblde en az üç nüshadüzenlenmeyen sevk irsaliyesinin hiç düzenlenmediği varsayılmaktadır.

 

Sevk İrsaliyesinin Bazı Özellikleri

1.206 seri nu.lı VUK Genel Tebliği uyarınca Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenecek ve iki nüshası mutlaka malı taşıyan taşıtta bulundurulacaktır. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

2.Mal sevkiyatında düzenlenmiş olan sevk irsaliyelerinin mutlaka taşıtta bulundurulması mecburidir. Sevk irsaliyesini yanında bulunmayanlara cezai müeyyide uygulanır.

3.Gönderici sevk irsaliyesine, sevk edilen mallar ile ilgili eksik yazma ,eksik bilgi vermesi halinde veya yanlış yazma durumlarda verilecek ceza göndericiye ait olur. Sevk İrsaliyesi düzenlendikten sonra başka noktalardan ilave mallar yüklenmesi durumunda olası tutarsızlık durumunda ilave eden ve taşıtan firmaya ceza ait olur..

4.Sevk irsaliye tarihi ile sevk tarihinin farklı olması durumları olası kontrollerde cezalı duruma düşer. Sevk irsaliyelerinde tanzim tarihi ve sevk tarihi varsa, bu durumda tanzim tarihi farklı , fiilen sevk tarihi farklı olabilir ama eğer aynı gün yapılacaksa, tanzim tarihi ile sevk tarihi aynı yazılır.

5.Her sevk için ayrı İrsaliye düzenlemek gerekir, aynı müşteriler arasında gidiş-geliş olsa bile hem gidişe ayrı irsaliye hem dönüşe ayrı irsaliye düzenlenir. (foto:Candan Ofset)

 

 

29.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan (Mükerrer) Genel Tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak ceza tutarları 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Vergi Usul Kanununda belirlenen ve 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren "Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2020'de 350 TL olan ceza tutarı, 2021 yılında 380 TL olarak düzenlendi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Sevk, İrsaliyesi, Nedir, ?, , Sevk, İrsaliyesi,, Nasıl, Düzenlenir?,
Yorumlar
Haber Yazılımı