Tarih Çağları ve Özellikleri
Nakliye portalı
Haber
28 Haziran 2021 - Pazartesi 23:00
 
Tarih Çağları ve Özellikleri
Eski çağ nedir, Orta çağ nedir, Yeni Çağ nedir, Yakın Çağ nedir, Atom Çağı nedir, Çağların genel özellikleri, Çağların tarihleri, Çağ açıp-Öağ kapama, tarih sınıflaması, tarihin devirlere ayrılması....
KÜTÜPHANE Haberi
Tarih Çağları ve Özellikleri

TARİH DEVİRLERİ  

 

XVII. Yüzyıldan evvel, Tarih Devirleri, çağlara ayrılmazdı. İlk defa bu yüzyılda, Alman tarih profesörlerinden KELLNER, Orta Çağ > terimini ortaya attı. Ondan sonra ilmi bir değeri olmamakla beraber, sırf okul sıralarında tarih öğrenimini kolaylaştırmak için Tarih Devirleri dört çağa bö dündü: 

 

a) Eski Çağ: 

Yazının icadından Roma İmparatorluğunun ikiye ayrıldığı M.S. 395 yılına kadar sürer. 

b) Orta Çağ: 

395 yılından, Fatih'in İstanbul'u aldığı 1453 tarihine kadar devam eder. 

c) Yeni Çağ 

Istanbul'un zaptından, Büyük Fransız ihtilâline kadar geçen zamanı içi ne alır (1453 - 1789). 

d) Yakın Çağ: 

Fransa ihtilâlinden (1789), zamanımıza kadar olan devre bu ad verilir. 

 

İkinci Cihan Savaşından sonraki zamana, başka bir ad verileceği, ATOM ÇAĞI veya UZAY ÇAĞI denileceği tahmin edilir. 

Tarih çağlarını yukarıda yazdıklarımızdan başka türlü ayıranlar da vardır. Tarih devirlerinin, dolayısiyle Eski Çağın başlangıcı, yazının icadı olmakla beraber yazı dünyanın her tarafında aynı zamanda bulunup kullanılmış değildir. Bundan dolayı, Tarih devrinin başlaması, dünyanın çeşitli yerlerinde başka başka zamanlarda olmuştur. 

Eski Çağın bitimini, barbarların Avrupa'ya yürüdüğü zaman (410 ve ya Batı Roma imparatorluğunun yıkıldığı 476 yılında gösterenler de vardır. 

Orta Çağın sonu ve Yeni Çağın başlangıcını, bazı tarihçiler Amerika' nin keşfi (1492), bazıları da matbaanin Avrupa da bulunması (1450) tarihini kabul ederler. Çağlar için, daha başka türlü başlangıç ve sonuç düşünenler de vardır.

Bütün tarihçilerin aynı taksimi kabul etmeleri ve tarih devirlerini çağlara ayırmak için çeşitli başlangıç ve sonuç gösterilmesi, bu ayırımlarda kesinlik ve ilmî bir değer olmadığını anlatır.

Tarih olayları, bir nehrin suları gibi, birbirine bağlı olarak akar gider. Nasıl ki, nehrin suları, bıçakla keser gibi, bir birinden ayrılmazsa, tarih deviri de birbirinden ayrılmaz. Tarih olayları, sebep sonuç münasebeti bakımından birbiriyle ilgili, kopmaz bağlarla birbirine bağlı ve girgindir. Tarihte diğer olaylardan ayrı ve bağımsız hiç bir olay yoktur.

Çağları ayırmak için, kabul edilen olay ne kadar önemli olursa olsun, bütün özellikleri ile bir çağı kapayıp, bambaşka özellikleri olan yeni bir çağı açamaz. Örneğin, yeni Çağın sonu kabul edilen 1789 tarihinden 40 yıl evvel doğmuş ve 40 yıl sonra ölmüş bir insanın yaşayışında, dilinde ve dünya görüşünde büyük bir değişiklik olamaz.

Fakat, tarihi çağların kendilerine özgü özellikleri, bir çağı diğer çağlardan ayıran farklar da yok değildir. Ancak çağların kendilerine has özellikleri alması için, aradan uzun bir zaman geçmesi gerekir.. (Tohum atılan bir tarla bile hemen filizlenip yeşile bürünüyor mu?

Kısaca, kabul edilen tarihlerden uzun bir süre geçtikten sonra çağlar kendilerine has özellikleri alabilirler :

a) Eski Çağın Özellikleri:

Eski Çağ, site devletlerinden bazılarının büyük imparatorluk haline geldiği, yüksek medeniyetler ve çok tanrılı dinlerin hakim olduğu bir devir dir. Ticaret alanında, ilk sıralarda mübadele vardır. Fakat daha sonra para bulununca, ticari hayat büyük bir gelişmeye kavuşur,

 

b) Orta Çağın Özellikleri:

Bu devirde, dünyada daha ziyade, semavi dinler, (Monoteizm) hakimdir. Skolastik zihniyet bu devrin bariz özelliklerindendir. Feodalite ise, Batı Orta Çağının tipik bir devlet şekli olarak görülür.

Orta Çağda, Batı, karanlıklar ve küçüklükler içinde yüzerken, Doğuda  islâmın ışığı altında, büyük İmparatorluklar ve medeniyetler görülür.

 

c) Yeni Çağın Özellikleri:

Bu çağda, büyük keşifler, Rönesans ve Reform gibi önemli olaylar ve Avrupa'da bazı icatlar devire özelliğini veren faktörler olarak görülürler. Bu çağda müsbet düşünce, kritik ve deney fikirleri doğar. Dünyanın çok büyük olduğu anlaşılmakla, Cihan imparatorluğu fikrinin hayal olduğu an laşılır ve onun yerine sömürge imparatorluğu kurma düşüncesi hâkim olur. Birçok merkezi krallıklar kurulur.

Yeni Çağda, zenginlik telakkisi de değişti. Orta çağda toprağı çok ola na zengin denirken, Yeni Çağda, altın (para) zenginlik ölçüsü oldu.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Tarih, Çağları, ve, Özellikleri,
Yorumlar
Haber Yazılımı