Termostat Nası Çalışır
Nakliye portalı
Haber
17 Temmuz 2021 - Cumartesi 19:55
 
Termostat Nası Çalışır
Termostat nedir, termostat nasıl çalışır, termostat araba, termostat arızaları,termostat bakımı,termostat,termostat ne işe yarar, termostat bağlantısı,termostat ne işe yarar,termostat nerede bulunur, termostat bakımları, termostat kontrolü,termostat çeşitleri
ÜRETİCİLER Haberi
Termostat Nası Çalışır

 

Termostat

Termostat, silindir kapağı ile radyatör su giriş borusu arasında, özel bir koruyucu içerisine yerleştirilir. Motor blok’undan radyatör su geçişini otomatik olarak ayarlar. Böylece motorun çalışma sıcaklığına çabuk çıkmasını sağladığı gibi, soğuk havalarda fazla soğumasını da engeller. Başka bir anlatımla; motor sıcaklığını ayarlayan otomatik bir ısı anahtarıdır. 

 

a) Termostatların Yapısı : 

Termostat bir gövde ve bir supaptan oluşur. Termostat supapları, mantar tipi veya kelebek tipi olmak üzere iki tür olur.

 

Termostatların supabını açılması üç şekilde olmaktadır.

1)Körük içinde sıcaklık karşısında çabuk buharlaşan bir sıvı bulunur. Bu sıvı genleştiği zaman körük içinde oluşturduğu basınç, körüğü şişirir ve buna bağlı olan mantar supabı açmak için iter.(körüklü tüp)

2)İnce kristaller kullanılmış termostatlarda, sıcaklık yükseldiğinde  yardımcı bağlantı parçaları termostat supabını açar.(Kutulu tip)

3)Bimatal helisel yaylı termostat. Bu yaylar sıcaklık yükseldiğinde zaman farklı genleşme olur ve böylece termosat supabı açılır.(İki madenli tip)

 

 

b) Termostat Çeşitleri :

 

1) Körüklü Tip Termostatlar : 

Bu tip termostatlar, mantar tipi bir supaba bağlı madeni bir körük ve bir de körük koruyucusundan oluşur. Körüğün içine düşük sıcaklıklarda buharlaşan bir sıvı konulmuş ve körük içindeki hava boşaltılmıştır. Motor soğuk olduğu zaman, körük içindeki vakum nedeni ile supap kapalı durur. Motor ısınıp, sıvı buharlaştığı zaman, bu buhar her tarafı kapalı olan körük içinde bir basınç yaratır. Bu basınç, körüğü şişirerek supabın açılma sına neden olur. 

 

2) Kutulu Tip Termostatlar : 

Bazı termostatlarda sıvı yerine küçük bir kutu içerisine bir çeşit macun (mum gibi) doldurulmuştur. Bu mum isi etkisi ile genleştiği  zaman bir çubuğu yukarı doğru iter. Çubuk bir manivelâ koluna etki ederek, kelebek milini döndürür Mile bağlı olan kelebek supap açılır Bu madde soğuyarak büzüldüğü zaman supap üzerindeki yaylar yardımı ile çekilerek kapanır.

 

 

3) iki Madenli Tip Termostat 

Bu tip termostatlarda, termostat supabi, iki aynı özellikte malzeme den yapılmış bir yaya bağlıdır. Madenlerin genleşme oranları birbirinden oldukça farklı seçilir. Şekil olarak bir saat zembereğine benzer. Yay ısındığı zaman farklı genleşme nedeni ile yayda meydana gelen durum değişikliği termostat supabını açar. Motor soğuk olduğu zaman yay büzüleceği için supabı kapalı tutar.

Bütün termostatlarda, küçük bir sızıntı deliği vardır. (1,5 - 2 mm çapında) Bu delik, termostat kapalı olduğu zaman, soğutma sistemi içindeki sudan çıkan buhar ve hava kabarcıklarının radyatör üst deposuna doğru geçişine izin verir. Bazı termostatlarda jikle supabı bulunur. Sızıntı deliğinin içinde dayanma çubuğu vardır. Bu çubuğa küçük bir ağırlık asılmıştır. Çubuk ile jiklenin ağırlığı deliğin kapanmasına engel olur. 

 

 

TERMOSTATLARIN ÇALIŞMASI

 Termostat, silindir kapağı ile radyatör üst deposu arasındaki su geçidine yerleştirilmiştir. Motor soğuk olduğu zaman termostat supabı ka palıdır. Bu nedenle, motordan radyatöre su geçemez. Şekil : 4-59 Bu durumda soğutma sistemindeki su, silindir kapağı ile blok arasında dolaşımını tamamlar. Böylece motorun her tarafı ısınınca termostat da açıl maya başlar ve suyun supaptan geçerek radyatöre geçmesine izin verir. Motor sıcaklığı normal çalışma sıcaklığına ulaşınca, termostat supabı tamamen açılır ve su dolaşımı, radyatörden almaya başlar.

 

 

Yukarda açıklandığı gibi, su termostat kapalı olduğu zaman, radyatörden geçmeden silindir kapağı ile silindir blok'u arasında dolaşır. Suyun bu şekilde dolaşımını sağlamak amacı ile bir kısa devre sistemine gerek vardır. Bu kısa devre sistemi iki tiptir. 

 

a) Dıştan Kisa Devre Sistemi: 

Dıştan kısa devreli sistemlerin termostat muhafazalarında, su kaçağına engel olmak için conta kullanılır. Termostat kontrol ve temizlik için söküldüğünde, yerine takılırken contası uygun şekilde yerleştirilmelidir. 

 

b) içten Kısa Devre : 

İçten kısa devreli sistemlerde su pompasının pompaladığı su, silindir blok’undan dolaştıktan sonra, silindir kapağına geçer. Oradan da, termostat kapalı olduğundan tekrar su pompasına girerek dolaşımını tamamlar.

 

TERMOSTAT ARIZALARI: 

Motorlu araçların soğutma donanımında, önemli görevi olan termos tatların belirli bir çalışma ömrü yoktur. Önceden hiçbir arıza belirtisi göstermez. Termostat supabı ve supabı çalıştıran diğer parçalar, genellikle çok yüksek ısı değişikliği, aşınmaya ve bükülmeye neden olacak değişik durumlarla karşı karşıya bulunur. 

Suyun içindeki pas, kir ve yabancı maddeler termostatların gerekli şekilde çalışmasını engeller. Herhangi bir nedenle fazla isi, termostatı arızalandırabilir. Termostatlar herhangi bir nedenle arıza yaptıklarında genellikle açık olarak kalır. Çünkü; supabın kapalı kalması körüğün için deki vakum nedeni ile olmaktadır. Körük delinecek olursa, vakum orta dan kalkacağına göre, atmosferik basınç, körüğü şişirecek ve supabın daima açık kalmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, termostat motorun fazla ısınmasına hemen hemen hiç neden olmaz. Termostatın arızalanması, özellikle kış aylarında, motorun normal çalışma sıcaklığına kadar ısınmasına neden olur. 

 

TERMOSTATLARIN KONTROLU : 

Termostatlar belli sıcaklık derecelerinde açılacak şekilde yapılmıştır. Genellikle motorlarda kullanılan termostatlar 60°C-64°C arasında bir sıcaklıkta açılmaya başlaması ve 77°C de tamamen açılması gerekir. Bazı termostatlar, 80°C de açılmaya başlayıp 93°C de tamamen açılır. Yine bazı termostatlar 71,1°C de açılmaya başlar. Termostatlar, motorun çalışma koşullarına ve kullanılacak antifirizin çeşidine göre seçilir. Örneğin daima (permanant) tip antifiriz kullanan bir motor için, 82°C lik termostatlar tavsiye edilmektedir. Amerikan yapısı termostatların çoğu, 71°C-82°C ye göre yapılmışlardır. En çok 71°C sıcaklığına göre yapılmış termostatlar kullanılır. Termostatların normal çalışmadığı kanısına varılırsa, bunu anlamak için Şekil: 4-62 de görüldüğü gibi basit bir deney ye terlidir. Bu deney yapılırken termostat supabının açılma başlangıç değerlerinin bilinmesi yararlı olur. 

Termostatı kontrol etmek için Şekil; 4-62 de görüldüğü gibi içi su dolu bir kap alınır. Termostat, kabın dibine değmeyecek şekilde iple veya tel ile asılır. Sonra kabın içindeki su ısıtılır. Diğer taraftan kabın içine yerleştirilen termometre ile de suyun sıcaklığı kontrol edilir. Su ısındığı zaman termostat açılması gerektiği sıcaklıktan 6°C -7°C kadar önce açılacak olursa veya suyun sıcaklığı termostatın açılması gereken sıcaklığı yaklaşık olarak 6°C -9°C geçtiği halde, supap açılmıyorsa, termostat bozuktur değiştirilmesi gerekir. (İbrahim Özdamar-Bilal Yelken)

 

 

 
Kaynak: Editör:
Etiketler: Termostat, Nasıl çalışır,Lojistik haber, lojistik araçlar, global lojistik
Yorumlar
Haber Yazılımı