Lojistik Sektörü Haberleri

Sayfa Adresi : https://www.lojistikline.com/haber-detay/119_lojistik-nedir-lojistik-nasil-tanimlanir-

Denizyolu Lojistik

Tümü

Lojistik Nedir? Lojistik Nasıl Tanımlanır?

(15 Ay, 29 Gün önce) 370 İzlenme 0 Yorum
Lojistik nedir, Lojistik nasıl tanımlanır, Lojistik kavramının anlamı, Lojistik kısaca nedir, Lojistik kavramlar nelerdir, Lojistik ne demektir?

 

 

LOJİSTİK NEDİR

Lojistik, bir toplumun yaşam standardını önemli düzeyde etkileyen sayılı alanlardan biridir. İnsan faaliyeti ile ilgili olan hemen her alan, lojistikten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir.

 Lojistik; verimliliği, dağıtım etkinliğini, enerji kaynaklarını ve maliyetleri etkilediği için ülke ekonomisinin önemli bir bileşenidir. Gelişmiş ülkelerin birçoğu, uzun zaman önce lojistiğin önemini anlamış ve lojistiği gerekli bir yönetim fonksiyonu olarak algılamıştır. İyi bir lojistik sisteme sahip olmak, bir ülkenin rekabet gücü açısından oldukça önemlidir.

 Lojistik kelimesi etimolojik kökeni bakımından, Latince lojik (mantık) ve statistic (istatistik) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir; o halde sözlük anlamı “mantıklı istatistik”tir. Lojistik esas olarak askerî bir terimdir, bundan dolayı ilk uygulamaları askerî alanda ve savaş alanlarında gerçekleşmiştir.

Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’e göre lojistik, askeri alanda “geri hizmet”; işletme alanında ise “Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması.” diye tanımlanmaktadır. Daha pratik bir tanım yapılacak olursa lojistik; bir ürün veya ham maddenin başlangıç noktasından çıkıp tüketiciye ulaşması süreci boyunca gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerin sistematik yönetimidir. Buradaki işlem genellikle, üretilip, kullanıcısına ulaştırılması gereken elle tutulabilir bir emtia (mal) üzerinden gerçekleştirilir. Bazen de bu işlem, elle tutulabilme özelliği olmayan ve “hizmet” olarak nitelendirilen türden bir ürün şekilde karşımıza çıkar.

 

Etkili bir lojistik yönetimi kısaca; doğru ürünün, doğru müşteri için, doğru şartlarda, doğru miktarlarda, doğru maliyetle, doğru zamanda, doğru yerde erişilebilirliğinin sağlanmasıdır. Lojistiğin içinde barındırdığı hizmet alanları, yıllar içerisinde, firmaların ihtiyaçlarına, teknolojik gelişmelere ve devlet politikalarına göre gelişim göstermiştir. İlk zamanlarda taşımacılık ve depolama hizmeti sunan lojistik işletmeler, bugün daha fazlasını sunan bir sektör haline gelmiştir.(eba.gov.tr)

 

Lojistik Sektörünün Amacı

 Lojistiğin temel hedefi, müşteri hizmetlerinde yüksek bir seviyeye ulaşılması, kaynak ve yatırımların en uygun kullanımıyla rekabet avantajının yaratılmasıdır. Lojistik sektörünün amacı; işletmenin varlığını sürdürebilmesi açısından işletmeyi kalite, fiyat, zaman ve hizmet gibi önemli pazar değişkenlerine karşı dayanıklı hale getirmektedir.

 

 Lojistik sektörünün bir diğer amacı da ürün, ham madde, ara mamul ve yardımcı malzemelerin ihtiyaç duyulduğunda, uygun koşullarda, ihtiyaç olan yerde ve en düşük maliyetle teslimatını sağlamaktır. Lojistik sektörü sadece ekonomik kalkınmanın önemli bir parçası değil, aynı zamanda ülkeyi küresel boyuta taşıyacak temel bir güçtür.

Lojistik sektörü, nakliye sürelerinin minimum düzeyde olması için uygun ulaşım yolunu seçerek, en az stok yöntemi ile maliyetleri en aza indirerek ve sıfır stok yöntemi ile çalışarak yani “tam zamanında” üretim yöntemini gerçekleştirerek amacına ulaşabilir.

Lojistik sektörü, asgari maliyetle kaliteli hizmet anlayışını sürdürerek, maliyetleri en aza indirebilmek için maksimum verimliliği sağlayarak, müşteri memnuniyetinden ödün vermeyerek hasarsızlık performansı göstererek, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde istediği hedefine rahat bir şekilde ulaşabilir. (eba.gov.tr)

 

 

Tedarik Zinciri Kavramı

Tedarik zinciri, mal ve hizmetlerin tedarik edilmesinden nihai müşteriye ulaşıncaya kadar geçen

süreçte, birlikte çalışan çeşitli kuruluşlardan(tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, perakendeciler) oluşanbir ağdır. Malzemeler, bu ağın başlangıç noktasından(Tedarikçiler) nihai müşterilere akarken tedarikzincirinde, farklı aşamalardan geçmektedir. Bu süreçte malzemeye değer katılmaktadır.

 

Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistik Yönetimi Konseyi’ne göre Tedarik Zinciri Yönetimi; müşteri gereksinmelerini karşılamakamacıyla hammaddelerin, süreçteki stokların, nihai ürünlerin ve başlangıçtan tüketime kadar ilişkili bilgilerin maliyet etkin akısının ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve kontrolü sürecidir.

 

Tedarik Zincirinde Bulunan Şirketler

 Hammadde tedarikçisi,

 Yan sanayii ürünleri tedarikçileri,

 Alt montaj tedarikçileri,

 Mamül ve hizmet üreticileri,

 Lojistik hizmeti veren kuruluşlar

 Distribütörler

 Toptancılar

 Bayiler

 Perakendeciler

 Son kullanıcı (müşteri)

 Satış Sonrası Destek Hizmeti veren kuruluşlar   (B.Türker Palamutcuoglu)


YORUMLAR

Yorum Yaz
Bu habere daha önce yorum yapan olmadı.
Şimdi ilk yorumu sen yaz.!

GÜNÜN UYARILARI

Tümü
  • Avurturya İkili Geçiş Dozvalalarında Son Durm; Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan verilere istinaden; 01.03.2023 tarihinde dönemsel olarak kullanıma açılan Avusturya ikili geçiş belgelerinden 27.03.2023 tarihi itibarıyla 763 adet kalmıştır.(UND) Geşiş Belglerinde Güncel Durum
    15 Ay, 27 Gün önce
  • 15 Ay, 27 Gün önce
  • Önemli Uyarı Bilindiği üzere, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle yapılan girişimler sonucunda Türk taşımacılarının BiReg sistemi kaydı oluşturmalarına ilişkin 28 Şubat 2023 tarihine kadar muafiyet sağlanmıştı. Söz konusu muafiyet, 28 Şubat 2023 tarihinde sona ermiş olup deprem felaketinin büyüklüğü göz önünde bulundurularak kayıt muafiyetinin uzatılması için Derneğimiz tarafından söz konusu muafiyetin uzatılmasına ilişkin girişim yapılmış idi. Bu çerçevede, BiReg sistemi kayıtlarına ilişkin geçici muafiyet 31.03.2023 tarihinde sona erecektir.(UND)
    15 Ay, 27 Gün önce
EURO
34.7319
DOLAR
32.4579
VİRGİNİA
ARŞİV