Tarih de Motorların Gelişim Süreci
Nakliye portalı
Haber
26 Haziran 2021 - Cumartesi 16:26
 
Tarih de Motorların Gelişim Süreci
En önemli icatlardan biri olan motorların bulunmasında şüphesiz yüzlerce insan emek harcamıştır.Motorların bugünkü şekline alması uzun bir zaman dilimine yayılmıştır. Hayatı kolaylaştıran motor tarihine bakıldığı zaman mühendislerin değişik bölgelerde çalıştığı görülür fakat sona gelindiğinde mutlu edici gelişmeler ortaya çıkmıştır.Diesel moturu bulan kimdir, Benzinli moturuun tarihinde kimler vardır,2 zamanlı motorları kim icat etmiştir, Motorların gelişmesi nasıl olmuştur....
ÜRETİCİLER Haberi
Tarih de Motorların Gelişim Süreci

Tarih de Motorların Gelişimi

 

 İçten yanmalı motorlar üzerinde, ilk çalışmalar onsekizinci asrın ikinci yarısında başlamıştır. 

1794 de Ingiliz Mühendisi Mr. R. Street, Terementin ve hava karışı mini bir alevle ateşleyerek çalışabilecek bir motor projesi yaptı. Bu buluş, bazı sakıncaları nedeniyle uygulama alanı bulamadıysa da; sonradan bu alanda çalışacaklara ön fikir vererek ışık tutmuştur. 

 

1796 da Murdock katı yakıtlardan, hava gazı elde etmeyi başarmıştır. Hava gazı özellikle maden kömüründen özel yöntemlerle elde edilir. İçten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılan hava gazı, bu motorların gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 

 

Hava gazı ile çalışan, ticari bakımdan elverişli ilk motor, Fransız Mühendisi Etiyen Löner tarafından 1860 yılında yapıldı. Bu motorda yakıt olarak kullanılan hava gazı, sıkıştırılmadan ateşlendi, motorun devri ve gücü istenilen seviyeye yükseltilmediği için beklenen başarı elde edilemediyse de, bütün bu çalışmalar insanlığı bu günkü modern yaşama doğru adım, adım yaklaştırıyordu.

 

1862 de Fransız. Mühendisi Beau-De Rochas 4 zamanlı çevrimin esaslarını ortaya koydu. Böylece 1. zamanda emilen yakıt hava karışımının, ateşlenmesinden önce sıkıştırılması gerektiği prensibi de, Rochas tarafın dan bulunmuş oldu. 

 

Bütün bu çalışmalardan faydalanan Alman Mühendisi Nikolaus August Otto, dört zaman esasına göre başarı ile çalışan ilk motoru, 1876 tarihinde yaptı. 

 

Yakıt olarak hava gazı kullanılan bu motorda, önceleri karışım kendi kendine ateşleninceye kadar sıkıştırılarak, ateşleme temin edilmişse de, bu kontrolsuz yanma başarılı olamamıştır. Bunun üzerine otto sıkışan karışımı bir alevle ateşleyerek motorunu dakikada 150 - 200 devirle çalıştırmayı başardı. Ticari bakımdan önemli sayılmıyan bu motor, bu alandaki düşünürlere büyük ümitler verdi. Otto bu motorun patentini, 1877 de Amerika dan aldı ve 1878 de yaptığı bir motoru, Fransa da açılan bir dünya sergisinde insanlığa sundu. 

 

Prensip yönünden bu günkü modern benzin motorlarına benzeyen Otto'nun bu motorunda:

Birinci zaman emme zamanı olup, piston silindir içerisinde U.O.N. dan A.Ö.N. ya giderken silindire (hava ve hava gazı) karışım emiyordu. İkinci zamanda bu karışım pistonun A.Ö.N. dan U.Ö.N. ya doğru hare ketiyle sıkıştırılarak, üçüncü zamanda bir alevle ateşleniyordu. Ateşle me sonucu meydana gelen basınç pistonu A.Ö.N. ya doğru iterek, yakıttaki isi enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülerek iş elde ediliyordu. 

Dördüncü zamanda ise pistonun A.Ö.N. dan Ü.Ö.N. ya doğru hare ketiyle, yanmış gazlar silindirden dışarı atılıyordu. 

Bu çalışmalardan kısa bir zaman sonra, (bu çalışmalardan ayrı olarak) 1878 yılında İngiliz Mühendisi Dugal Clerk iki zaman esasına göre çalışan ilk motoru buldu. Bu motorlarda, dört zamanlı motorlardaki em me ve eksoz supapları yerine, silindirin yan tarafında bulunan, emme ve eksoz pencerelerinin piston vasıtasıyla, açılıp kapanmasıyla emme ve eksoz işi olmaktadır. Bu nedenle; iki zamanlı motorlarda, hareketli parçalar az olduğu için, dört zamanlı motorlara nazaran daha sessiz çalışırlar. Iki zamanlı motorlarda karışım önce kartere, 2 nci kademede de karterden silindire emiliyordu. 

İki zamanlı benzin motorlarını bulma şerefi İngiliz Mühendisi Du gal Clerk'e aittir. 

Bu çalışmalar Avrupa'da sürerken Amerika'da George Brayton, 1880 tarihinde yakıt olarak benzin kullanılan bir motor yapmış ve bunu, yüzüncü Filedelfiya Sergisinde halka göstermiştir. 

Ottonun yaptığı dört zamanlı motorda ateşleme alevle yapıldığı için, motor devri ancak dakikada 150 - 200 devre çıkabiliyordu. Kontrollu bir ateşlemesi olmayan bu motor, geniş bir uygulama alanı bulamadı. 

Ottonun çalışma arkadaşlarından Daimler, Otto dan ayrılarak kurduğu atelye de, sıcak boru ateşlemesi denilen bir sistemi geliştirdi. Boru sıcaklığını ayar ederek, motor devrini ve çalışmasını kısmen kontrol altına aldı. Böylece; motor devrini 800 - 1000 d/d ya çıkarmayı başardı. Bu içten yanmalı motorların otomobilde kullanılabileceğini ortaya koydu. Fakat, motorlarda halâ yakıt olarak hava gazı kullanılıyordu. 

 

Bundan sonraki çalışmalar, havagazının yerine benzinin kullanılması nı sağlamak için; benzini pulverize ederek, hava ile karıştırılması üzerin de yoğunlaştırıldı. Bu amaçla Daimler Almanya da, Forest Fransada çalışmalar yaptılar. Forest, Filit tulumbası esasına göre çalışan ilk karbüratörü yapsa da, başarılı olamadı. 

 

Daimler ise, havayı sıvı yakıt içerisine iterek, yakıtı zerrelere ayırıp, bu zerreleri de, ateşlemeden önce, sıcak boru ile temas ettirerek buhar haline getirmeye çalıştı. Sonunda Daimler bu iki prensibi birleştirerek, arkadaşı Wilhelm Maybach ile birlikte, bu günkü modern karbüratörlerin esasını teşkil eden, ilk şamandıralı karbüratörü yaptı. 

 

Bu çalışmalar devam ederken, Alman Mühendisi Karl Benz, Daimlerin motoruna, kendi bulduğu ilk elektrikli ateşleme sistemini de ekleyerek, ticari yönden daha elverişli içten yanmalı motoru yaptı. Karl Benz bu motorunu üç tekerlekli bir araba üzerine koyarak, benzin motorlarının ilk uygulaması olan otomobili 1885 yılında yaptı. 

 

Ilk zamanlarda çok pahalı olan bu otomobiller, az miktarda yapılabildiği için geniş bir kullanma alanı bulamadı. Meşhur Amerikalı Sanayici Ford Otomobil seri halde yapmayı başardı. Böylece otomobiller daha ucuza maledilerek, geniş halk kitlelerinin hizmetine sunulmuş oldu. 

 

Ilk otomobilin yapılışından, günümüze kadar henüz 93 yıl geçtiği halde, Otomobil Sanayi'i çok büyük aşamalar kaydederek bu günkü modern çağına büyük bir süratle kavuşmuş oldu. Şüphesiz ilk otomobilden bu günkü modern otomobil yapılıncaya kadar binlerce teknik elemanın katkısı olmuştur. Bunların hepsini saymaya imkân yoktur. Otomobil ve otomobil motorları üzerindeki çalışmalar son değildir. İnsanlık daima da ha iyi ve daha güzeli istediği sürece çalışmalar ve gelişmeler devam edecektir. 

Benzin ve benzeri, hafif akaryakıtlarla çalışan, benzin motorlarının otomobillerden başka iş alanlarında da geniş bir uygulama alanı vardır. 

Benzin motorlarında kullanılan yakıtların istenilen oranda yanamaması ve bu yakıtların her ülkede yeterince bulunmadığını düşünen, Alman Mühendisi Rudolf Diesel yeni bir prensip ortaya koydu. Benzine nazaran daha ucuz olan, kömür tozu veya ağır yağlarla çalışan, Dizel motorunu 1892 de buldu. 1899 da Alman Krup Fabrikalarında ilk Dizel motoru yapıldı. Dizel'in bu motorunda, 1 ci zamanda silindire hava emiliyor, 2 ci za manda silindirde hava yüksek oranda sıkıştırılarak, isısı ve basıncı yük selen hava içerisine, 3 cü zamanda yüksek basınçla yakıt püskürtülerek iş elde ediliyordu; 4 cü zamanda benzin motorlarında olduğu gibi yanmış gazlar dışarı atılıyordu.

 

Otto motorlarından ayrı bir prensiple çalışan bu motorlara bulucusunun ismine izafeten Dizel motorları denilmiştir. Bu büyük icadından, yurdunda hiç ilgi ve maddi menfaat görmeyen Dizel, israrlı davetler üzerine, bir patent anlaşması yapmak için 1913 te Anversten gemisiyle İngiltere’ye hareket etti. Gemide esrarengiz bir şekilde kaybolan Dizel'in cesedi; günlerce sonra Norveç sahillerinde bulundu. İnsanlığa bu kadar büyük hizmeti dokunan Dizel'in sonu çok hazin olmakla beraber, eseri ismini ölümsüzleştirmiştir. 

Dizel daha ziyade düşük devirli Dizel motorları üzerinde çalışmıştı, ölümünden sonra yüksek süratli Dizel'ler geliştirilerek, Dizel motorları, büyük iş, inşaat ve toprak hafriyat makinalarında, kamyon ve otobüsler de, Deniz teknelerinde ve hatta son zamanlarda binek otomobillerinde başarı ile kullanılmaktadır. 

 

Motorların tarihçesini özetlenecek olursa : 

a) Ticari bakımdan üzerinde durulabilecek ilk içten yanmalı motor bir Fransız Mühendisi olan Etiyen Löner tarafından 1860 tarihinde yapılmıştır. 

b) Dört zaman esasına göre başarı ile çalışan ilk motoru, 1876 tarihinde Alman Mühendisi Otto yapmıştır. 

c) İlk iki zamanlı benzin motorunu; Ingiliz Mühendisi Dugal Clerk bulmuştur. 

d) Bu günkü karbüratörlerin esasını teşkil eden ilk şamandıralı karbüratörü Daimler ve Wilhelm Maybach bulmuştur. 

e) Alman Mühendisi Karl Benz, elektrikli ateşlemeyi bularak, 1885 de ilk otomobili yapmıştır. 

f) 1892 tarihinde Alman Mühendisi Rudolf-Diesel, ilk Dizel motoru nu bulmuştur. (İbrahim Özdamar-Bilal Yelken)  Foto:Brian Nadurak)

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Tarih de motorlar, motorun tarihçesi, lojistik araçlar,
Yorumlar
Haber Yazılımı